Janssen meijel Transport vervoert voornamelijk deze producten:
 

 

-Steekvaste ongeborenmest                                      -Kippenmest

-Steekvast ijzerwater                                                  -Gedecanteerde mest

-Koffiedrap                                                                      -Petfood

-Cacao                                                                                -Bleekaardes

-Oud papier                                                                    -Maisscreenings

-Graanresten                                                                  -Autobanden